Asociația părinților


Scopul și obiectivele

Asociația Părinților își propune să sprijine realizarea obiectivelor educaţionale, dezvoltarea, modernizarea, întreţinerea bazei materiale a şcolii, sprijinirea şcolii în realizarea şi îmbunătăţirea  continuă a procesului de instruire şi educare a elevilor.

Astfel s-au conturat mai multe direcții de acțiune :

 • susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea eficacităţii şi calităţii precum şi îmbunătăţirea continuă a învăţământului, în concordanță cu standardele Uniunii Europene şi a specificului societăţii româneşti;
 • obţinerea şi gestionarea de fonduri şi bunuri materiale în vederea sprijinirii financiare şi materiale  a activităţii instructiv-educative  şi extracurriculare desfăşurate la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad;
 • crearea unui parteneriat părinţi-cadre didactice-elevi;
 • dezvoltarea relaţiilor de colaborare şcoală-comunitate;
 • susţinerea unităţii de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională, de integrare socială a elevilor;
 • implicarea în procesul de învăţământ, propunând şcolii discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;
 • identificarea de surse de finanţare extrabugetare şi implicarea directă în îmbunătăţirea, modernizarea şi întreţinerea bazei materiale a şcolii;
 • susţinerea conducerii şcolii în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale;
 • sprijinirea şcolii şi participarea la organizarea şi desfăşurarea festivităţilor şcolii;
 • conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile non-guvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel de ajutor;
 • implicarea în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţii elevilor;
 • acordarea de burse şcolare şi extraşcolare elevilor;
 • sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
 • acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
 • sprijinul şcolii în orice alte activităţi, la solicitarea acesteia;
 • prevenirea abandonului şcolar prin derularea unor programe cu acest scop, împreună cu profesorii şcolii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.