... loading

Oferta educațională

OFERTA EDUCAŢIONALĂ pentru anul școlar 2021-2022

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021

Oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020

FILIERA

PROFILUL

SPECIALIZAREA

NR. DE CLASE

NR. DE  ELEVI

TEORETICA

REAL

MATEMATICA-INFORMATICA 

1

28

STIINTE ALE NATURII

4

112

UMANIST

FILOLOGIE

1

28

STIINTE SOCIALE

2

56

TEHNOLOGICA

SERVICII

TURISM SI AIMENTATIE

1

28

ECONOMIC

1

28

Oferta educațională pentru anul școlar 2018-2019

FILIERA

PROFILUL

SPECIALIZAREA

NR. DE CLASE

NR. DE  ELEVI

TEORETICA

REAL

MATEMATICA-INFORMATICA intensiv informatică

1

56

STIINTE ALE NATURII

3

84

UMANIST

FILOLOGIE

2

56

STIINTE SOCIALE

2

56

TEHNOLOGICA

SERVICII

TURISM SI AIMENTATIE

1

28

ECONOMIC

1

28

Oferta educațională pentru anul școlar 2017-2018

FILIERA

PROFILUL

SPECIALIZAREA

NR. DE CLASE

NR. DE  ELEVI

TEORETICA

REAL

MATEMATICA-INFORMATICA intensiv informatică

1

56

STIINTE ALE NATURII

4

112

UMANIST

FILOLOGIE

2

56

STIINTE SOCIALE

2

56

TEHNOLOGICA

SERVICII

TURISM SI AIMENTATIE

1

28

ECONOMIC

1

28

Oferta educațională pentru anul școlar 2016-2017

FILIERA

PROFILUL

SPECIALIZAREA

NR. DE CLASE

NR. DE  ELEVI

TEORETICA

REAL

MATEMATICA-INFORMATICA

2

56

STIINTE ALE NATURII

4

112

UMANIST

FILOLOGIE

2

56

STIINTE SOCIALE

2

56

TEHNOLOGICA

SERVICII

TURISM SI AIMENTATIE

1

28

ECONOMIC

1

28

Oferta educațională pentru anul școlar 2015-2016

FILIERA

PROFILUL

SPECIALIZAREA

NR. DE CLASE

NR. DE  ELEVI

TEORETICA

REAL

MATEMATICA-INFORMATICA

2

56

STIINTE ALE NATURII

4

112

UMANIST

FILOLOGIE

2

56

STIINTE SOCIALE

2

56

TEHNOLOGICA

SERVICII

TURISM SI AIMENTATIE

1

28

ECONOMIC

1

28

Oferta educațională pentru anul școlar 2014-2015

FILIERA

PROFILUL

SPECIALIZAREA

NR. DE CLASE

NR. DE  ELEVI

TEORETICA

REAL

MATEMATICA-INFORMATICA

2

56

STIINTE ALE NATURII

5

140

UMANIST

FILOLOGIE

2

56

STIINTE SOCIALE

2

56

TEHNOLOGICA

SERVICII

TURISM SI AIMENTATIE

1

28

ECONOMIC

1

28

SCURT ISTORIC AL ŞCOLII

La 7 decembrie 1958 se înfiinţeazã Complexul Şcolar Bârlad unde urmau să fie instruiţi elevii din trei licee bârlădene (Liceul „Gh. Roşca Codreanu”, Liceul de fete, Liceul Pedagogic) şi şase şcoli generale.

În anul 1965 s-a produs separarea celor două licee din cadrul Complexului şcolar – Liceul Pedagogic  şi Liceul Teoretic. Acesta din urmă a primit denumirea „Liceul Gheorghe Gheorghiu  Dej”, denumire ce a fost păstrată  până în anul 1977 când cele două licee au fuzionat, rezultând un singur liceu, cu denumirea „Liceul Pedagogic Alexandru Vlahuţă”.

În anul 1982, datorită dispariţiei claselor cu profil pedagogic şi teoretic şi apariţiei claselor cu profil industrial şi agricol, liceul îşi schimbă din nou numele devenind „Liceul Industrial nr. 2 Bârlad”. Este perioada de declin a renumelui şcolii.

După evenimentele din decembrie 1989, liceul revine la structura şi statutul de liceu teoretic, iar în 1993 obţine numele de Liceul Teoretic « Mihai Eminescu » Bârlad.

LICEUL TEORETIC „Mihai Eminescu” Bârlad  dispune de:

  • Calitate excepţională a corpului profesoral;
  • Burse pentru elevii cu situaţie bună la învăţătură şi venituri reduse;
  • Spaţiu de şcolarizare format din 52 săli de clasă, 4 laboratoare de informatică a câte 14 calculatoare Pentium IV legate în reţea şi conectate la INTERNET, 2 laboratoare de fizică, 2 laboratoare de chimie, 1 laborator biologie, amenajate şi dotate la standarde optime de utilitate şi funcţionare;
  • Cea mai mare bibliotecă şcolară din Moldova (58000 volume) ;
  • Cabinete de limba engleză, limba franceză, matematică, limba şi literatura română, istorie, biologie, astronomie, geografie, discipline profil economic, religie;
  • Cabinet psihopedagogic şi de consiliere vocațională;
  • Baza sportivă alcătuită din 3 săli şi teren, structurat pe domenii de activitate : baschet, volei, handbal, fotbal, atletism;
  • Internat (120 locuri);
  • Cantină cu posibilităţi de servire a mesei pentru 150 elevi (interni şi externi) ;
 • Cabinete de medicină generală şi stomatologie .

Oferta educațională pentru anul școlar 2013-2014

FILIERA

PROFILUL

SPECIALIZAREA

Nr.

Clase

Nr. total de locuri

TEORETIC

REAL

MATEMATICA-INFORMATICA

2

58

STINTE ALE NATURII

4

116

UMANIST

FILOLOGIE

2

58

STIINTE SOCIALE

2

58

TEHNOLOGIC

SERVICII

TURISM ȘI ALIMENTAȚIE

1

29

ECONOMIC

1

29

 

TOTAL

12

348

Specializarea

Media admitere

Matematica-informatica

6,57

Ştiinţe ale naturii

7,32

Filologie

7,43

Ştiinţe sociale

7,61

Turism și alimentație

7,52

Economic

8,25

Arii curriculare

Disciplina

SPECIALIZARE

REAL : Matematică-informatică şi Ştiinţe ale naturii

UMANIST: Filologie şi ştiinţe sociale

TEHNOLOGIC: Economic

Turism

TC+CD

CDS

TC+CD

CDS

TC+CD

CDS

Limbă şi comunicare

Limba şi

literatura română

4

1

4

1

3

 

Limba modernă 1

2

3

2

Limba modernă 2

2

2

2

Limba latină

1

Matematică şi ştiinţe ale naturii Matematică

4

2

3

Fizică

3

2

2

Chimie

2

1

2

Biologie

2

1

1

Om şi

societate

Istorie

1

2

1

Geografie

1

2

1

Ştinţe socio-umane

1

2

1

Religie

1

1

1

Arte

Ed. Muzicală

1

1

Ed. Plastică

1

Ed fizică şi sport

Educaţie

Fizică

1

1

1

Tehnologii

Informatică şi TIC

3

2

1

Cultură de specialitate

6+3

Consiliere

şi orientare

Dirigenţie

     

TOTAL

28

28

30

NUMÃR TOTAL ORE

29

29

30

Plan școlarizare pentru anul școlar 2013-2014

Filiera

Profilul

Specializarea

Nr. clase

Nr. total de locuri

TEORETICĂ   

REAL 

Matematică – Informatică

2

58

Științe ale naturii

4

116

UMANIST 

Filologie

2

58

Științe sociale

2

58

TEHNOLOGICĂ 

SERVICII 

Turism și alimentație

1

29

Economic

1

29

Structura anului școlar 2013-2014

Filiera Profilul Specializarea Nr. clase Nr. total de locuri
TEORETICĂ    REAL  Matematică – Informatică 2 56
Științe ale naturii 3 84
UMANIST  Filologie 2 56
Științe sociale 3 84
TEHNOLOGICĂ  SERVICII  Turism și alimentație 1 28
Economic 1 28

 

Structura anului şcolar 2012 – 2013

Art.1 (1) Anul şcolar 2012-2013 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 178 de zile lucrătoare. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele: a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie la data de 31 mai 2013; b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la data de 14 iunie 2013; c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. d) pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare; e) pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile; f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;
g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

Art.2 Anul şcolar 2012-2013 începe la data de 1 septembrie 2012, se încheie la data de 31 august 2013 şi se structurează pe două semestre după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012.

În perioada 5 – 11 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013

Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 14 aprilie 2013\

Cursuri – luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013

Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 15 septembrie 2013

Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art.4 (1) Săptămâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific. (2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2012. (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2013.

Art.6 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin. (2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective. (3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire.

Art.7 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a competenţelor profesionale/ a competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art.8 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3794/2012, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 296 din 5 mai 2012.

Art.9 Direcţia generală educaţie şi învățare pe tot parcursul vieții, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală management, resurse umane și rețea şcolară, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.10 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. MINISTRU, Ecaterina ANDRONESCU Bucureşti Nr. 5635 Data 31.08.2012

Total Page Visits: 6454 - Today Page Visits: 1