Prezentare

 

„Așadar, nimic să nu se învețe pentru școală, ci pentru viață, ca astfel, odată ce a ieșit cineva din școală, să nu-i zboare nimic din ceea ce a învățat!”

Jan Amos Comenius

Viziune, valori, misiune, atitudini

Valorile şi atitudinile ce ne coordonează activitatea sunt dorinţa de perfecţionare continuă, atitudinea proactivă, calitatea informaţiei, reponsabilitatea socială, învăţământ la standarde europene.

Liceul îşi îndeplineşte cu succes misiunea de a creea condiţiile şi o atmosferă favorabilă, în cadrul activităţilor proiectate, dezvoltării intelectuale şi afective a elevilor, contribuind la formarea viitorului absolvent.

Astfel, corpul didactic al liceului urmăreşte să formeze şi să determine în rândul elevilor:

Atitudine responsabilă faţă de propria pregătire;

Deprinderi de muncă intelectuală, în sensul învăţării şi educaţiei permanente;

Flexibilitate, adaptabilitate, receptivitate la nou;

Capacitatea de a reflecta asupra lumii, de a-şi dezvolta personalitatea;

Capacităţi de autoevaluare;

Compentenţă şi capacitate de perfomanţă;

Creativitate;

Nevoia de a se implica în activităţi de voluntariat şi proiecte extracurriculare.