Istoric

”O şcoală nu poate exista în trecut; ea are istorie numai în măsura în care are viitor şi nu are amintiri decât din clipa în care are speranţe de viitor şi tot atâtea vise câte a avut la începuturi… Viaţa noastră, cu toate ale ei, bune şi rele, nu contează decât în temeiul unui viitor continuu, pe care nu-l putem defini pentru că se află necontenit înaintea noastră şi nu înainte de noi… O şcoală este viaţă perpetuă, naştere continuă, iar făptuirile noastre pieritoare nu au loc decât în moştenirea viitorului…”

Prof. Ecaterina Mărgineanu

La începutul anului 1958, printr-o Hotărâre a Consiliului de Miniştri, ansamblul de clădiri construit în oraşul Bârlad cu destinaţia Liceu militar sau Academie militară a fost transferat de la Ministerul Forţelor Armate la Ministerul Învăţământului, care a decis înfiinţarea unui Complex Şcolar, în care să fie instruiţi aproape toţi elevii din oraş.

Lucrările au fost finalizate în noiembrie 1958 şi tot atunci Inspectoratul Şcolar al Regiunii Iaşi a hotărât mutarea în noul local a tuturor elevilor din ciclul gimnazial şi liceal. Astfel, elevii din trei licee bârlădene (Liceul „Gh. Roşca-Codreanu”, Liceul de fete, Liceul Pedagogic) şi şase şcoli generale au devenit elevii noii instituţii de învăţământ care, printr-un ordin al Ministerului, a fost numit „Complexul Şcolar Bârlad”.