... loading

Anul școlar 2020-2021

Dragi elevi, părinţi şi profesori,

Anul acesta şcoala va începe în condiţii excepţionale, cu schimbări de la o zi la alta, care trebuie înţelese şi acceptate pentru a ne putea menţine şi continua activitatea în bune condiţii.

Dacă scenariul ales de noi, cel GALBEN, adaptat la condiţiile şcolii şi ale comunităţii noastre, asumat cu mult curaj, va da roade, vom vedea peste multe săptămâni, luni am spune şi acest lucru DEPINDE DE NOI TOŢI.

Credem cu tărie că această situaţie nu va fi permanentă şi nu ne va afecta întreaga viaţă.  Pentru a depăşi această etapă, asigurând în acelaşi timp sănătatea celor din jurul nostru cât şi accesul la o educaţie de calitate, avem nevoie de: COLABORARE, ORGANIZARE, COMUNICARE, EMPATIE,  SOLIDARITATE, DETERMINARE ŞI EFORT SUSŢINUT.

În acest moment suntem o şcoală pregătită, asigurând spaţii de învăţare în siguranţă, cât şi posibilitatea de lucru online. Preocuparea noastră, pentru accesul la educaţie a tuturor elevilor, este permanentă. Întregul demers de până acum, a fost acela de sprijin şi consiliere atât pentru  elevi, părinţi cât şi pentru colectivul liceului.

Luni, 14 septembrie 2020, ne vom întâlni pe platoul liceului doar cu boboceii, după programul următor:

8.30 – 9F1, 9 F2, 9SS1, 9SS2

9.00 – 9MI, 9E, 9T

9.30 – 9SN1, 9SN2, 9SN3

Aşteptăm cu nerăbdare să ne revedem!

Fiţi curajoşi şi nu uitaţi că spiritele puternice se clădesc în faţa unor mari provocări! 

Să avem un an şcolar cu sănătate şi încrederea că vom depăşi orice obstacol!

Echipa managerială

***

Despre noi

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad a jucat un rol hotărâtor în formarea generaţiilor de elevi care i-au trecut pragul, afirmându-se nu numai pe plan local ci şi naţional şi internaţional, ca unitate de prestigiu, dorind să fie în continuare o unitate de elită a învăţământului vasluian. În viaţa socio-culturală a Bârladului este un simbol al calităţii şi performanţei, un focar de emulaţie spirituală, un loc spre care ţintesc să ajungă cei mai studioşi copii.

Liceul nostru are ca finalităţi educaţionale în formarea personalităţii umane:

  • formarea capacităţilor intelectuale şi abilităţilor practice, profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea de activităţi producătoare de bunuri materiale şi spirituale;
  • însuşirea de către elevi a cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale, europene şi universale;
  • educarea în spiritul valorilor europene şi a respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de opinie;
  • cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral civice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător;
  • cultivarea dragostei faţă de ţară, de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului român.

În prezent, şcoala dispune de un spaţiu de şcolarizare format din 51 de săli de clasă în care învaţă cei 1440 de elevi de la filierele teoretic (real-umanist) şi tehnologic (economic). Politica educaţională stimulează identificarea acelor valori şi practici sociale care să asigure succesul absolvenţilor şi să individualizeze personalitatea unităţii şcolare la nivel local și naţional, asigurând în același timp dezvoltarea dimensiunii europene în cadrul liceului nostru. Implicarea în programe de formare a cadrelor didactice a condus la perfecţionarea profesională a acestora în unităţi de învăţământ şi centre de perfecţionare din Franţa şi Anglia. Raportul dintre trunchiul comun şi curriculum la decizia școlii asigură principiul egalităţii şanselor şi vizează asigurarea premiselor pentru ca absolventul de liceu să poată opta cu succes pentru viitoarea carieră.

Activităţile extracurriculare sunt complementare procesului de învăţământ şi reprezintă o componentă importantă a ofertei educaţionale. Liceul nostru s-a implicat în  mai multe activităţi de cooperare europeană:

  • Proiect multilateral  „Songs, Love & Videoclips”, în parteneriat cu şcoli din Spania, Italia, Lituania, Bulgaria, Germania 2008-2010, care a obținut locul II la Concursul național MADE FOR EUROPE în anul 2010
  • Proiecte  e Twinning, în parteneriat cu şcoli din Uniunea Europeană: Polonia, Cehia, Portugalia, Grecia, Italia, Slovacia
  • Proiect Grundtvig, „European parents school for lifelong learning” în parteneriat cu Turcia, Portugalia (Madeira), Franţa (Martinica), coordonator Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
  • Competiția „EU Dialogue Award” în parteneriat cu Cipru și Croația,  2008-2009.

Experiența noastră în ceea ce privește parteneriatele europene a început în 2005, cu două proiecte COMENIUS 1 – parteneriate:
-Proiect şcolar cu tema “Cuisines et identites culturelles” în parteneriat cu o şcoală din Toulouse (Franţa) şi o alta din Roma (Italia), proiect desfăşurat în perioada 2005-2008.
-Proiect lingvistic cu tema “TERRES, Turism European Regional – Repere pentru Educaţie Școlară” în parteneriat cu un liceu din Narbonne (Franţa), proiect desfăşurat în perioada 2006-2007. Acest proiect a fost premiat, in anul 2008, cu  Certificatul „European Label” și a obținut locul I la Concursul „Made for Europe”, în 2008.

În 2008, un profesor al liceului nostru a participat la un curs de formare în Anglia, în cadrul programului Comenius 2 – formare continuă.
Alte activități  la nivel european desfășurate consecvent de liceul nostru: ENO PLANTING DAY – Ziua globală pentru mediu, ZIUA LIMBILOR STRĂINE, ZIUA EUROPEI, SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE “Vârstele Europei”, SPRING DAY – Ziua primăverii în Europa, SĂPTĂMÂNA COMENIUS, GENERATION EUROPE ROMANIA, JUNIOR ACHIEVEMENT.
Ca  urmare a acestor activități în anul 2009  Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” a primit titlul de ȘCOALĂ  EUROPEANĂ.
Din analiza SWOT reiese că 87% din membrii colectivului didactic manifestă disponibilitate în folosirea metodelor didactice eficiente şi manifestă deschidere spre modele europene.

Total Page Visits: 92869 - Today Page Visits: 17