Consiliul reprezentativ al părinților

Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

  • susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare vocaţională;
  • identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;
  • sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local;
  • susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;
  • se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea culturii organizaţionale din liceu;
  • susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
  • susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
  • sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
  • are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor.

Componența Consiliului reprezentativ al părinților:

Președinte – Iuliana Ursache

Vicepreședinte – Luminița Simiciuc

Vicepreședinte – Marieta Bădărău

Secretar – Cristina Anton

Trezorier – Adrian Dumitriu