Consiliul elevilor

Consiliul Elevilor este un for democratic ce reprezintă interesele elevilor Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” fără să facă deosebire de naționalitate, sex, apartenență religioasă sau etnie.

Acesta are menirea să reprezinte interesele elevilor atât în politica școlară a unității de învățământ cât și în relațiile cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate.

 

Consilului Elevilor are drept obiective:

Respectarea drepturilor elevilor atât în instituțiile de învățământ cât și în societate

Contribuie la libera exprimare a voinței elevilor, promovând respectarea drepturilor cât și a îndatoririlor elevilor

Asigurarea unor raporturi corecte în relația elev – elev, elev – profesor

Susține implicarea activă în dezvoltarea comunității și asumarea responsabilităților

Elaborarea de programe educative, culturale și sportive în acord cu interesele elevilor

 

Crina Cojocaru Președinte
Vlad Dragnea Vicepreședinte
Bianca Ștefăniță Vicepreședinte
Elena Mocanu Vicepreședinte
Bianca Munteanu Secretar
Adelina Stan Director Departament Concursuri școlare și extrașcolare
Iuliana Gîtin Director Departament Cultură, Educație și Programe Școlare
Andra Chiric Director Departament Sport si Programe de Tineret
Raluca Bădărău Director Departament Avocatul Elevului
Elena Timuc Director Departament Mobilitate, Informare, Consiliere