Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

 

Rolul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii ( C.E.A.C. ) este de a face cunoscute standardele de calitate fiecărui participant la procesul de învăţământ şi de a se asigura că le respectă, pentru a fi îndeplinite aşteptările beneficiarilor direcţi (elevii) şi ale celor indirecţi (părinţi, comunitatea locală, agenţii economici).

 

Componența acestei comisii este următoarea:

 

Prof. Giani Darie

Prof. Loredana Stegaru 

Prof. Alina Sebeni 

Prof. Andreea Hristianovici

prof. Agnes Andrei

Psih. Roxana Giuşcă